Gökçen Över Sanat Akademisi Logo

"Sanat, mutluluk ve güzelliğin hasılatıdır."
Bernard Shaw

DERSLER

Sanat eğitimi bireyin kişisel yaşantısına katacağı olumlu kazanımlar düşünüldüğünde, sanat her düzeydeki yaş grubundan birey için sosyal, kültürel ve zihinsel bir gereksinimdir.

Hemen hemen tüm sanat dallarında ortaya çıkan somut kazanımları şöyle sıralayabiliriz; kişinin dikkat seviyesinin yükselmesi, stres yükünün azalması, hayata-derslere ya da işe çok yönlü bakabilmesi, yaratıcı fikirler ortaya koyabilmesi, sosyal ve profesyonel çevresi ile daha etkili iletişim kurabilmesi, potansiyelini üst düzeyde kullanabilmesi...

Bir çocuğun gelişimini duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak üç ana yapıda ele aldığımızda her üçüne de hitap eden ve üç ana yapıyı birbirine daha kuvvetli bağlayan alanların başında sanat gelmektedir.

Sanat hayatın ayrılmaz bir parçası olup, kişinin ve toplumun gelişimindeki temel yapı taşlarından biridir.

Ankara'nın önde gelen en seçkin sanat akademisidir.