Bağlama derslerine 9 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın başlanabilir.

Bağlama başta halk müziğinin sözlü ve sazlı eserlerinin icrasında kullanılır.

İnanç, sohbet ve eğlence kültürü içinde önemli bir yere sahiptir.

Çeşitli etnik topluluklar tarafından üzerine yüklenen manevi değerler ve Anadolu müzik kültürünün köklü geçmişe sahip karakteristik çalgılarından birisi olması, zengin yaratım ve anlatım olanakları ile makam müziğinin önemli bir çalgısı olması gibi birçok sebep onu bir halk çalgısı konumuna getirmiştir. Ayrıca, bu çalgı ve ailesi toplumsal yaşamın birçok vazgeçilmez müzikal pratiğinde baş çalgı olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Çalgı  ve ailesine ilişkin çeşitli özelliklerin sıralanması konusunda:

  • Tını, boyut, düzen, tel sayısı, çalınış şekli, üretim şekli gibi başlıklar temelinde çok zengin bir aile oluşuna,
  • Tezeneli ve tezenesiz icra denilen iki temel çalım tekniğine dayandığına,
  • Boyut açısından, cura, tambura ve divan olmak üzere üç temel boyutta sınıflandırılabildiğine,
  • Birçok tel düzenine sahip olmakla birlikte yaygın olarak bozuk ve bağlama düzeni ile çalındığına,
  • Tel sayısının üçten on ikiye kadar çeşitlenmekle birlikte yaygın olarak altı ve yedi tel tercihinin söz konusu olduğuna,
  • Amaca bağlı olarak oyma, yaprak, akustik, elektro, perdeli, perdesiz, dört telli, bas vb. çeşitlerinin varlığına vurgu yapılabilir.

Bağlama dersleri bireysel yapılır.

Ders süresi 50 dakikadır.

Akademimiz MEB onaylı katılım belgesi ve sertifika vermeye yetkilidir.