Bateri derslerine 4 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın başlanabilir.

Bateri eğitimi; el,ayak, göz koordinasyonu ve motor becerileri geliştirirken, konsantrasyon, disiplin ve estetik anlayış kazandırır.

Bateri derslerinde öğrencilerimiz doğru teknik ve koordinasyon, ritmik okuma, eşlik, repertuar, solo ve doğaçlama konularında yetkinlik kazanırlar. 

Kişilerin bireysel farklılıklarını ve becerilerini göz önünde bulundurarak yapılandırılan eğitim programımız MEB müfredatı ile birlikte uluslararası alanda kabul görmüş metodlara göre planlanır.

Bateri dersleri bireysel ya da toplu yapılır.

Ders süresi 50 dakikadır.

Akademimiz MEB onayı katılım belgesi ve sertifika vermeye yetkilidir.