Keman derslerine 4 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın başlanabilir.

Keman, insanın yarattığı en gelişmiş ve müziksel anlatım gücü en yüksek çalgıların başında gelir.

İnsan sesine en yakın sese sahip olması, ses renginin etkileyici, geniş ses alanı, güçlü yorum olanakları sağlayan çeşitliliği, zengin ve kullanışlı bir repertuvara sahip olması, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan yaygın, sevilen ve ayrıcalıklı bir çalgı durumuna gelmesinde etkili olmuştur.

Hem solo çalgı özelliği taşıması hem de müzik topluluklarında kullanımı kemanın diğer ayrıcalıklarındandır.

Kemanın tek sesli/çok sesli, geleneksel/klasik/modern, ulusal/evrensel, solo/eşlik/orkestral boyutlarda kullanım amaçlarına ve hemen hemen bütün kültürlerde, zengin bir literatüre sahip olması, etkili bir eğitim aracı, önemli bir eğitim alanı haline gelmiş olmasının başlıca nedenleri arasında sayılabilir. 

Perdesiz enstrüman grubunda yer alması sebebiyle disiplinli bir çalışmayı gerektirir. Keman eğitimine yönelen bireyin müzik yeteneğinin yeterliliği oldukça önemlidir. Keman öğrenecek bireyin bu eğitime yatkınlığı, fiziksel yeterliliği, dolayısıyla hazır oluş düzeyi ise eğitimin başarısına etki eden temel koşullardandır.

Öğrencilerimiz derslerde notasyon, entonasyon, duruş, repertuar, teknik yeterlilik konularında yetkinlik kazanırlar.

Keman dersleri bireysel yapılır.

Ders süresi 50 dakikadır.

Akademimiz MEB onaylı katılım belgesi ve sertifika vermeye yetkilidir.