5 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın herkes yaratıcı drama dersinin büyülü dünyasıyla tanışabilir. 

Drama; bir grup insanın yaşama deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın düşüncenin doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. 

Yaratıcı drama' da hedeflerimiz; 

-Yaratıcılık
-Eleştirel düşünme
-iletişim becerilerini geliştirme
-Dil becerilerini geliştirme
-Empati becerisi kazandırma 
-Problem çözme becerisi 

Drama derslerimiz oyunculuk dersleriyle bütün olarak ilerlemektedir. 

Kişilerin bireysel farklılıklarını ve becerilerini göz önünde bulundurarak yapılandırılan eğitim programımız MEB müfredatı ile birlikte uluslararası alanda kabul görmüş metodlara göre planlanır.

Yaratıcı drama dersleri grup yapılır.

Ders süresi 50 dakikadır.

Akademimiz MEB onaylı katılım belgesi ve sertifika vermeye yetkilidir.