Minik öğrencilerimiz 4 yaşından itibaren Orff yaklaşımıyla okul öncesi müzik eğitimine başlayabilir. 

Çocukların yaratıcılığının ortaya çıkmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, bazı çalgılar kullanarak (çelik üçgen, ritim çubukları, zil, ksilofon, marakas, kastanyet, tef, davul vb.) çocukların istediği gibi müzik, dans, doğaçlama yaparak öğrenmesini, yaratmasını ve keşfetmesini amaçlayan eğitim anlayışıdır.  

Oyun en önemli şeydir. Kalıplaşmış katı kurallar yoktur. Oyunlar ders süresince hedeflere göre belirlenir. Derslerde öğrenciler sorumluluk, duyarlılık, dayanışma, bağımsız karar verebilme konularında yetkinlik kazanırlar. 

Ders süresi 50 dakikadır.

Akademimiz MEB onaylı katılım belgesi ve sertifika vermeye yetkilidir.