Vokal derslerine 7 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın başlanabilir.

Ses bilinen en eski müzik aletidir.

Her birey şarkı söyleme kapasitesine sahiptir. Sesin kimliğini bulabilmesi için eğitilmesi gerekir.

Vokal eğitimi; postür, solunum, rezonans, artiküasyon, diksiyon, fonasyon, entonasyon gibi temel ögelerin ve söyleme tekniklerinin yanı sıra sese dayanıklılık ve sağlamlık kazandırmak, ses egzersizleriyle sesi işleyerek sesin doğru kullanılmasına yönelik temel unsurları kazandırılması amacıyla verilen eğitim sürecidir.

Vokal dersleri bireysel veya grup yapılır.

Ders süresi 50 dakikadır.

Akademimiz MEB onaylı katılım belgesi ve sertifika vermeye yetkilidir.