Resim derslerine 4 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın başlanabilir.

Çocukların motor hareketi gerektiren el becerilerine yönlendirilmesi beyin gelişimi için gerekli ve önemlidir.

Resim yaparken mutluluk, sevgi, öfke gibi duygularını kalemiyle dışa vurarak kendini ifade eden çocuk, renklerle de dünyasını zenginleştirir.

Hazırlanan el faaliyetleri, araç ve gereçlerin kullanımını öğretirken küçük kas becerilerini ve yaratıcılık zevkini de kazandırır.

Sosyalleşme ve öz güven sağlamada etkisi olan bu faaliyetlerin birçok materyalinde değerlendirilmesi açısından çocukta farkındalık yaratır.

Çocuklarımızın sosyalleşerek arkadaşlarıyla da paylaşıma girerken, yetenek ve özgünlüğünü daha rahat aktarabilmesi için sanat akademimizde resim eğitmenimiz onlara rehberlik edecektir.

Resim dersleri grup veya bireysel yapılır.

Ders süresi 50 dakikadır.

Akademimiz MEB onaylı katılım belgesi ve sertifika vermeye yetkilidir.