Zorunlu temel eğitimin başladığı ilkokul çağından itibaren, öğrenciler haftalık programlarının çok az kısmında müzik ve resim dersleri almaktadır. 

Öğrencinin okul hayatı boyunca sanatla iç içe olması, ülkemizin mevcut eğitim sistemi içinde çok mümkün olmamaktadır. Halbuki, sanat bireyin yaşadığı toplumda kendini farklı biçimde ifade edebileceği en etkili araçlardan biridir. İnsan bilincini yeniden düzenleyebilecek kazanımları sağlayan ve bu sayede duygusal gelişime katkıda bulunarak duygu birliği oluşturan; çocukların yaratıcılık ve üretkenlik özelliklerini açığa çıkararak gelişimini destekleyen; farklı fikirler, ülkeler ve kültürlerle iletişim kurarak onlara saygı duymayı öğreten bir araçtır. Aynı zamanda çocuğun sanatın içinde olması; onların akıl yürütme, iletişim, eleştirel düşünme, öz disiplin, problem çözme vb. beceriler kazanacakları eğitsel süreç yaşamalarını sağlayacaktır.