4 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın herkes piyanonun büyülü dünyasıyla tanışabilir. 

Bilimsel araştırmalar piyano eğitiminin çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve estetik gelişimine katkıda bulunduğunu vurgulamaktadır.

Piyano eğitimi, çocukların motor becerilerini geliştirir, beynin iki yarım küresinin aynı anda ve koordineli çalışmasını sağlar, el – göz koordinasyonu ve konsantrasyonu kuvvetlendirerek, disiplin ve özgüven kazandırır.

Piyano derslerinde öğrencilerimiz koordinasyon, notasyon, repertuar, doğaçlama, teknik yeterlilik konularında yetkinlik kazanırlar. 

Kişilerin bireysel farklılıklarını ve becerilerini göz önünde bulundurarak yapılandırılan eğitim programımız MEB müfredatı ile birlikte uluslararası alanda kabul görmüş metodlara göre planlanır.

Piyano dersleri bireysel yapılır.

Ders süresi 50 dakikadır.

Akademimiz MEB onaylı katılım belgesi ve sertifika vermeye yetkilidir.